Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Rengøringsfunktionen på sygehuse

  Publiceret 29-11-1994

  Rengøringsmidler anvendt på 6 sygehuse er vurderet, og rengøringsmidlerne universalrengøringsmiddel, gulvrengøringsmiddel, maskinopvaskemiddel, sanite

 • Miljøfarlige kemikalier på sygehuslaboratorier

  Publiceret 29-11-1994

  Anvendelsen af miljøfarlige laboratoriekemikalier på 6 større sygehuse er gennemgået. 7 af disse kemikalier blev nærmere undersøgt bl.a

 • Røntgenfunktionens miljøbelastning

  Publiceret 29-11-1994

  Anvendelse af røntgenfilm og fotokemikalier i sygehusvæsenet belyses gennem oplysninger fra 6 større somatiske sygehuse i Danmark

 • Kliniske engangsartiklers miljøbelastning

  Publiceret 29-11-1994

  Rapporten omfatter kortlægning og analyse af forbrug og bortskaffelse af 5 udvalgte engangsartikler på 6 danske sygehuse

 • Spredningen af renere teknologi i landbruget

  Publiceret 25-11-1994

  OVERSIGT OVER PROJEKTERNE I LANDBRUGET; Gødningsanvendelse; Bekæmpelsesmidler; SPREDNINGEN AF RENERE TEKNOLOGI I LANDBRUGET; Data; Husdyrgødningens fo

 • Genetisk modificerede herbicidresistente planter

  Publiceret 24-11-1994

  Rapporten er resultatet af et 4 måneders udredningsarbejde, som har haft til formål at belyse dels om herbicider, som tænkes anvendt på de herbicidtol

 • Renere teknologi i farve-, lak- og limindustrien

  Publiceret 18-11-1994

  TEFLONBELÆGNINGER GENERELT; DATA FOR DE ANVENDTE FLONBELÆGNINGER; MILJØVURDERING; TYPER EMNER, DER MED FORDEL KAN BELÆGGES; TYPER MALING, TRYKFARVER,

 • Vandløbene

  Publiceret 10-11-1994

  I 1982 blev den nye vandløbslov vedtaget

 • Støj fra flyvepladser : 2 bd.

  Publiceret 10-11-1994

  Med denne vejledning har Miljøstyrelsen redegjort for støj fra flyvepladser og generne fra denne, måling og beregning af støjen, grænseværdier, planlæ

 • Støj fra flyvepladser : 2 bd. Bilag

  Publiceret 10-11-1994

  Med denne vejledning har Miljøstyrelsen redegjort for støj fra flyvepladser og generne fra denne, måling og beregning af støjen, grænseværdier, planlæ

Søg i arkivet