Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1994

CCB-imprægnering ved saftfortrængning

27-01-1994MATERIALER; Råtræ; Imprægneringsmiddel; Midlets sammensætning; PRAKTISK PRØVNING; Undersøgelsesprogram; Prøvetagning; Måleprogram; Analyse af imprægneringsvæske; RESULTATER; DISKUSSION; Imprægneringsmidlets indtrængning; Imprægneringsmidlets optagelse; Væskekoncentrationsmåling; Komponentvariationsmåling; Komponentvariationer i imprægneringsvæske; Komponentvariationer i imprægnerede produkter; DRIFTSVEJLEDNING; Krav til råtræ; Lagring af råtræ; Vedligeholdelse af imprægneringsanlæg; Imprægneringsproces; Imprægneringsautoklave; Fremstilling af imprægneringsvæske; Måling af væskekoncentration; Kontrol af imprægneringskvalitetLæs publikation