Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/1994

Miljøinformation om byggevarer

15-02-1994MILJØTEMAER I RELATION TIL MILJØINFORMATIONSMODELLEN; Bruttoliste over miljøtemaer; Miljøtemaer i relation til miljøinformation om byggevarer; Prioritering af miljøtemaer; IGANGVÆRENDE BESTRÆBELSER I EF; EF's miljømærkeordning (Eco-Labeling) - generelt; Anvendelsesområde; Generelle principper for tildeling af mærket; Produktgrupper og specifikke miljøkriterier; Miljømærket; Ansvarlige organer og procedure for tildeling af miljømærke; Finansiering af miljømærkeordningen; Produktgrupper og drivkraftlande; Status for miljømærkeordningen; EF-miljømærkning af isoleringsmaterialer; Foreløbigt udkast til specifikke miljøkriterier; Brug af funktionel enhed; EF's ordning for miljøstyring og -revision (Eco-Management and Audit); EF's byggevaredirektiv; BREEAM-ordningen - miljøvurdering af byggeprojekter; Miljøvurdering i praksis - et eksempel fra Holland; Hollandske energi- og miljøstandarder for boliger; Nordisk miljømærkning af byggevarer; Kriterier for miljømærkning af bygningsplader; Dansk indeklimamærkeordning; MILJØINFORMATIONSMODEL FOR BYGGEVARER - SYSTEMAFGRÆNSNINGER; De projekterendes krav og ønsker til miljødeklaration; Byggerigruppens krav og ønsker til miljødeklarationen; Anlægsgruppen - krav og ønsker til miljødeklarationen; Definition af begrebet miljødeklaration af byggevarer; Miljøinformationsmodel - struktur og opbygning; Miljlødeklaration - struktur og opbygning; Forside (oversigtsblad) - form og indhold; Liste A : Ressourceforbrug (input); Liste B : Emissioner (output); Liste C : Supplerende miljøoplysninger; Byggeriets PlanlægningsSystem (BPS); BPS-systemets hovedinddeling; BPS-systemet stikordsliste; BPs-systemet - egenskabsliste; BPS-systemet underinddeling; Systemet - anvendelse i praksis; Placering af oplysninger om arbejdsmiljøforhold; MILJØDEKLARATION (INKL. VEJLEDNING); Miljødeklaration - oplysningsskemaer; Miljødeklaration - vejledning til producent og rådgiver; Argumentation for valg af miljøparametre i miljødeklarationen; Deklarationens forside; Deklarationens liste A (input); Deklarationens liste B (output); Deklarationens liste C - Supplerende oplysninger; Valg af enheder i miljødeklarationen; Udfyldelse og kontrol af data i miljødeklarationen - forslag til arbejdsprocedure; DELTAGENDE PRODUCENTER; Ad-hoc gruppe 1 - udvalgte vådrumsmembranproducenter; Ad-hoc gruppe 2 - udvalgte vinduesproducenter; Høringsgruppen - deltagende producenter; SfB-SYSTEMET; SfB-systemet anvendt i miljøinformationsmodellen; Opbygning; Kodning; SfB-systemets anvendelse i praksis; Afsluttende bemærkninger; PRODUCENTERS OG LEVERANDØRES KOMMENTARER; Eksempel på udfyldt deklaration fra en vinduesproducent; Eksempel på udfyldt deklaration fra en vådrumsmenbranproducent; Tilbagemeldinger fra andre byggevareproducenter (Høringsgruppe); SCREENINGSMETODER OG DATABEHANDLING; Beskrivelse og vægtning af de enkelte parametre; DET VIDERE ARBEJDE; BILAG; Miljødeklaration (inkl. vejledning) - Engelsk udgave; MIljødeklaration (inkl. vejledning) - Tysk udgave; Bygningsdelstabellens hovedgruppe; Bygningsdelindeks; Konstruktionstabel; RessourcetabelLæs publikation