Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/1994

Fælles rapporteringsformat og statistisk behandling af analysedata på detmikrobiologiske område

09-02-1994

GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER VED INTERKALIBRERINGER PÅ DET MIKROBIOLOGISKE VANDANALYSEOMRÅDE; Målsætning for interkalibreringer af mikrobiologiske vandanalyser; Krav til mikrobiologiske vandanalysers kvalitet; Krav ud fra brugerens målsætning; Krav ud fra metodemæssig målsætning; Interkalibreringens rolle i styring af kvaliteten; Anbefaling til princip for interkalibreringer; KONCEPT FOR INTERKALIBRERINGER AF MIKROBIOLOGISKE VANDANALYSER; Stade for statistisk behandling og rapportudformning ved interkalibreringer af mikrobiologiske vandanalyser; Danske interkalibreringer af mikrobiologiske vandanalyser; Andre mikrobiologiske interkalibreringer; Sammenligning med interkalibreringer på det kemiske vandanalyseområde; Standarder for statistisk databehandling; Centrale elementer i interkalibreringsrapporter; MIKROBIOLOGISKE NØGLETAL; Definitioner; Grundlæggende model og logaritmering af kimtal; Repeterbarhed og reproducerbarhed; Kontrol af homogenitet; STATISTISK DATABEHANDLING; Statistisk design af interkalibrering; Midlertidig rapportering; Indledende vurdering af datamaterialet; Vurdering af general analysekvalitet; Bedømmelse af laboratorier; Dokumentation af homogenitet; Tilføjelser og afvigelser; RAPPORTERING AF INTERKALIBRERINGER AF MIKROBIOLOGISKE VANDANALYSER; Gennemførelse af interkalibreringer af mikrobiologiske vandanalyser; Rapporteringsformat; Forbindelse med intern kvalitetskontrol; Tilføjelser og afvigelser

Læs publikation