Renere teknologi i sukkerindustrien

08-12-1994URENE ROER : FRA MARK TIL FABRIK - MILJØASPEKTER; Roeoptagning, renselæsning og kulearbejde; Transport af roer og urenheder; Håndtering af roer og urenheder på fabrikkerne; Forholdene i DK, S, D, NL og UK; OPFYLDELSE AF SUKKERFABRIKKERNES MILJØGODKENDELSER MED KENDT TEKNOLOGI; Miljøgodkendelsernes vilkår på vandområdet; Fabrikkernes vandsystemer; Smudsvand, faldvand og overskudskondensat; Udledte mængder NPO; Opfyldelse af vandvilkår med kendt teknologi; Biologisk rensning; Andre muligheder; Fabrikkernes håndtering af jord, sten og grønt; 5 års data for tilførte urenhedsmængder; Fabrikkernes deponeringskapaciteter; Fabriksomkostninger ved håndtering af vand og urenheder samt etablering af kendte løsninger; ELIMINERING/REDUKTION AF DEPONERING AF JORD OG ANDRE URENHEDER VED FABRIKKERNE VED HJÆLP AF KENDT TEKNOLOGI; Returnering af jord til decentrale arealer; Risiko for sygdomsspredning; Udgravningsforsøg i Assens 1987/88; Frarensning af urenheder på marken; Rensning i roeoptagere; Rensning i renselæssere; Forædlingsmæssige muligheder til forbedring af renhedsprocenten; RENE ROER TIL FABRIK - TEKNISKE UDVIKLINGSMULIGHEDER; Udvikling af renseteknik til roeoptagere eller til renselæssere; Slutrensning i renselæssere; Slutrensning (vask) på mark; Forsøg med tørrenser; Forsøg med drift af hele anlægget (forrenser + vask); Slutrensning på fabrik : Alternative vandsystemer; Sammenfatning og forslag til aktiviteter; VIDENKILDER/KONTAKTER I FORPROJEKTET; Litteratur; Kontakter; Kartoffelindustrien; Højtryksspuling; Renselæsserfabrikanter; Tørrensningsanlæg; Alstedgaard; Berøringsfri snitning af roer; Roerensning/grundparametre; DT-erfaringer med roebørstemaskinerLæs publikation