Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 61/1994

Miljøredegørelser i virksomheder under EU-forordningen om miljøstyring og miljørevision

08-12-1994

INTRODUKTION; EU-forordningens krav til indholdet af miljøredegørelser : om vejledningen; UDARBEJDELSE AF EN MILJØREDEGØRELSE; Principper for troværdig miljørepportering; Målretning af miljøredegørelsen mod interessenter; Præsentation af miljøinformationer; BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVITETER PÅ ANLÆGSOMRÅDET; Beskrivelse af anlægsområdets produktions- og miljøforhold; FREMLÆGGELSE AF MILJØPOLITIK, MILJØMÅL OG MILJØPROGRAMMER; Virksomhedens miljøpolitik; Miljømål og miljøprogrammer fra anlægsområdet; FREMLÆGGELSE AF ANLÆGSOMRÅDETS MILJØSTYRINGSSYSTEM; Ansvar og kompetence; Intern information, motivation og uddannelse af medarbejderne; Ekstern kommunikation; Produktudvikling og teknologiudvalg; Miljølovkrav; Driftskontrol; Leverandører og indkøb; Risikohåndtering; Intern revision og opfølgning; VURDERING AF ALLE VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD PÅ ANLÆGSOMRÅDET; Forbrug af råvarer og hjælpestoffer; Energiforbrug; Vandforbrug; Vandige spildstrømme; Luftemissioner; Støj og vibrationer; Fast affald og farligt affald; Jordforurening; ANDRE FAKTORER VEDRØRENDE MILJØINDSATSEN; Økonomiske forhold; Arbejdsmiljøforhold; UDARBEJDELSE AF EN FORENKLET MILJØREDEGØRELSE; BILAG; Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision

Læs publikation