Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1993

Alternative genanvendelsesmuligheder for aviser og ugeblade

01-01-1993STATUS FOR TIDLIGERE PROJEKTER; Gendan a/s, rapport fra august 1984; Identificerede produktidéer; Jysk Teknologisk, rapport fra maj 1986; Resultater af den efterfølgende teknologiovervågning; PATENTSØGNING OG UDVÆLGELSESKRITERIER; Tilrettelæggelse af patentsøgning; Patentbetegnelser; GENNEMGANG AF PATENTEKSEMPLERNE; Byggematerialer af gips, cement eller beton med indhold af papirfibre; Træspånplader som indeholder papir og halm m. v.; Tilslagsmaterialer, især til fremstilling af byggematerialer og med indhold af papir- eller cellulosefibre; Byggematerialer med bitumen eller asfalt, gummi eller termoplastiske materialer, ler o. l. med papirfibre; Diverse materialer til vejbygning, bildæk og dele i biler, pakninger, tætninger samt modellervoks der indeholder papir; Fylde- og spartelmasse der indeholder papirstrimler eller lignende; Varme- og lydisolerende byggematerialer fremstillet af eller tilsat papirmateriale; Anvendelse af papir som fyldstof i maling og andre overtræk, samt som bærermateriale for landbrugskemikalier o. l.; Anvendelse af sugende papirmateriale som strøelse til babybleer o. l. samt til absorption af olie; Papirmateriale som grundlag for dyrefoder samt næringsfibre; Termisk behandling af celluloseholdigt blandet affald til bl.a. fremstilling af andet nyttigt materiale; Anvendelse af papir ved spildevands- og slambehandling, filtrering, slamkompostering m. v.; Kompostering af organisk materiale, herunder papiraffald; Urtepotter og planteblokke m. v. samt dyrkningsmedier og jorddække, hovedsageligt omfattende papirmateriale; Diverse andre formgivne produkter og genstande fremstillet af genbrugspapir eller papirpulpLæs publikation