Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Havforskning fra Miljøstyrelsen, 11, 1992

Plankton i de indre danske farvande

Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

09-11-1992Bøjeprojektets formål var at beskrive den tidslige og stedlige biodiversitet i Kattegat med henblik på alger og heterotrofe protister. Undersøgelserne i lys- og elektronmikroskop af levende, friskt indsamlet og dyrket materiale samt fikserede netplankton- og vandprøver har ført til registrering af ca. 400 forskellige arter, hvoraf ca. 50 er nye for videnskaben. Rapporten kan bl. a. anvendes ved fremtidige undersøgelser af den planktoniske diversitet i Kattegat med henblik på at belyse eventuelle ændringer.Download