Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Din søgning efter '' gav 64 resultater

 • Alternative muligheder i dansk landbrug

  Publiceret 01-01-1984

  Nærværende udredning er resultatet af et forsøg på at udlede et rationale for en økologisk orienteret vurdering af alternative udviklingsmuligheder fo

 • Brugen af ftalater i Danmark

  Publiceret 01-01-1984

 • Emission, transport og afsætning

  Publiceret 01-01-1984

  De europæiske lande har i fællesskab etableret det Europæiske Moniterings og Evaluerings Program, EMEP, som har til formål at fremskaffe datamateriale

 • Emissionsbegrænsning

  Publiceret 01-01-1984

  Denne arbejdsgruppe har under forsuringsudvalget haft til opgave at: - opgøre emissionen af svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx i Danmark i period

 • Grundvandsforsuring

  Publiceret 01-01-1984

  I modsætning til overfladevandet vil de deponerede sure stoffer kun kunne påvirke grundvandet indirekte efter passage af jordlag af varierende masse o

 • Jordforsuring

  Publiceret 01-01-1984

  En jords surhedsgrad kan udtrykkes ved dens pH-værdi

 • Kommunale rensningsanlæg

  Publiceret 01-01-1984

  Miljøstyrelsen nedsatte i 1982 en arbejdsgruppe til at udrede, hvordan drfitsproblemer kan afhjælpes og medvirke til at sikre en mere effektiv drift a

 • Kortlægning af affaldsbortskaffelsen i Fredensborg-Humlebæk kommune

  Publiceret 01-01-1984

  Miljøstyrelsen har med det formål at anvise mulige løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af affaldsplanlægningen, i

 • Kortlægning af formaldehydforbruget i Danmark

  Publiceret 01-01-1984

  Projektets formål har generelt været at kortlægge brugen af formaldehyd indenfor de forskellige brancher, samt så konkret som muligt at angive i hvilk

 • Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet

  Publiceret 01-01-1984

  Formålet med denne vejledning er at give baggrund for amtsrådenes og embedslægeinstitutionernes anvendelse af kompetencen efter § 4, stk

Søg i arkivet