Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Årsberetning 1983

  Publiceret 01-01-1984

  Det er formålet med miljøkreditrådets årsberetning for 1983 at redegøre for de sager, som rådet har behandlet i henhold til lov om miljøstøtte (lov nr

 • Udenlandske regler og standarder

  Publiceret 01-01-1984

  Nærværende rapport beskriver resultatet af det arbejde, der er udført i den arbejdsgruppe, som har haft til formål at fremskaffe oplysninger om de reg

 • Sundhedsskader

  Publiceret 01-01-1984

  Arbejdsgruppens opgave har været at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen med svovldioxid/partikler og nitrogenoxider.

 • Støj fra motorsportsbaner

  Publiceret 01-01-1984

  Miljøstyrelsen udsendte december 1976 "Nyt fra miljøstyrelsen" nr. 7 om knallertbaner. Siden da har knallertsporten gennemgået en væsentlig udvikling

 • Sikkerheden ved kernekraftværker

  Publiceret 01-01-1984

  Den her foreliggende redegørelse for sikkerheden ved kernekraftværker beskæftiger sig hovedsageligt med vandkølede reaktoranlæg

 • Regionale laboratorier for støjmålinger

  Publiceret 01-01-1984

  Denne publikation handler om de regionale laboratorier for støjmålinger

 • Planteskader

  Publiceret 01-01-1984

  Nærværende rapport behandler de effekter på planter, som skyldes den direkte kontakt med svovl- og kvælstofforbindelser

 • Placering af kernekraftværker

  Publiceret 01-01-1984

  Arbejdsgruppens opgaver: - at vurdere omfanget af sundhedsmæssige skader blandt befolkningen som følge af repræsentative udslip af radioaktive stoffer

 • Phthalatesteres økotoksikologi og spredningsveje i det marine miljø

  Publiceret 01-01-1984

  Formålet med undersøgelsen har været, på baggrund af eksisterende viden i litteraturen - dels at kortlægge niveauer og sandsynliggøre spredningsvejene

 • Overfladebehandling 3

  Publiceret 01-01-1984

  Industrielle overfladebehandlingsanlæg medfører ofte forureninger, der i for store koncentrationer kan indvirke på miljøet

Søg i arkivet