Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Genanvendelse, 1981

Engangsservice kontra flergangsservice i statslige kantiner

Indikatorsæt

01-01-1981Formålet med nærværende rapport er at undersøge, om der blandt de statslige institutioner med kontorpræg i Københavnsområdet er samfundsmæssige fordele ved at gå fra anvendelsen af éngangsservice over til anvendelsen af flergangsservice. Undersøgelsen omfatter 84 institutioner/afdelinger, hvor der ialt er beskæftiget 13315 ansatte, men undersøgelsen er udført så beregningerne kan anvendes til vurdering af det samme spørgsmål for andre kantiner i både den offentlige og private sektor.Læs publikation