Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Din søgning efter '' gav 9 resultater

 • Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

  Publiceret 01-01-1975

  I rapporten er beskrevet en række praktiske erfaringer med procesreguleringer samt medtaget specielle afsnit, der tjener som baggrund for udvikling af

 • Farlige stoffer og præparater

  Publiceret 01-01-1975

 • Miljøplanforudsætninger

  Publiceret 01-01-1975

  Der er i denne rapport om signaturer til affaldsplanlægningen angivet de grove rammer for en kortlægning og planlægning af affaldshåndtering og -depon

 • Dambrug

  Publiceret 01-01-1975

  Med henblik på at få planlagt en økonomisk forsvarlig spildevandsrensning inden for en 10 års periode, har Miljøstyrelsen indhentet oplysninger om de

 • Hydrogeologisk kortlægning

  Publiceret 01-01-1975

  En hydrogeologisk kortlægning er en kortlægning af jord- og bjergarternes fordeling i horisontal og vertikal retning, suppleret med data om grundvands

 • Spildevandsplaner

  Publiceret 01-01-1975

  Vejledningen har alene til hensigt at angive en praktisk og overskuelig måde, på hvilken kommunerne kan opfylde lovens bestemmelser om spildevandsplan

 • Kemikalieaffald

  Publiceret 01-01-1975

  Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 1) Gruppens arbejde skal omfatte en fastsættelse af terminologien og inddelingen af det affald, der falder i

 • Miljøplanforudsætninger

  Publiceret 01-01-1975

  Formålet med disse signaturvejledninger er alene at anvise nogle rammer, som dog samtidig er så klart defineret, at de kan lede videre til de mere omf

 • Rapport om slam og faststof fra spildevand

  Publiceret 01-01-1975

  Arbejdsgruppens kommissorium: 1) Arbejdsgruppen skal foretage en opgørelse af aktuelle og prognosticerede mængder slam fra offentlige rensningsanlæg

Søg i arkivet