Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Kortlægning af økologiske og naturlige kosmetiske produkter

  Publiceret 20-01-2017

  Undersøgelse af det danske marked for økologiske og naturlige kosmetiske produkter viser i en spørgeskemaundersøgelse, at 4 ud af 5 kosmetikproducenter og –forhandlere enten fokuserer helt på økologiske eller naturlige produkter eller fører et mindre...

 • Kortlægning af brancher der anvender PFAS

  Publiceret 20-01-2017

  Rapporten indeholder en kortlægning af alle de virksomhedstyper/brancher i Danmark, som anvender og/eller har anvendt PFAS-forbindelser (perfluoralkylforbindelser) og som derfor kan være potentielle forureningskilder over for jord og grundvand.

 • Tværgående samarbejde mellem netværk for fremme af bæredygtighed i byggeriet

  Publiceret 17-01-2017

  Pilotprojektet havde til formål at styrke netværkenes rolle i at fremme økologisk og bæredygtigt byggeri ved at skabe en platform, hvor aktører, som normalt ikke mødes, kobles sammen på tværs og arbejder med at udveksle viden samt udvikle ideer og...

 • Udvikling af hårdkrom erstatning

  Publiceret 16-01-2017

  Formålet med projektet var at udvikle miljøvenlige processer til plettering af stål med en overfladebelægning, der er bedre end hårdkroms.

 • Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer

  Publiceret 16-01-2017

  Rapporten beskriver de resultater, der er opnået i projektet ”Formaldehydfri lim til træbaserede plader”. Derudover er der fokus på fremtidsperspektivet i projektet samt de forventede afledte miljømæssige effekter

 • GrundRisk

  Publiceret 12-01-2017

  This report presents the development of the GrundRisk model for contaminated site risk assessment.

 • Udredningsprojekt om dichlormethan

  Publiceret 12-01-2017

  Der har været rejst tvivl, om der overses forureninger med det klorerede opløsningsmiddel dichlormethan (DCM) ved forureningsundersøgelser på gamle in

 • drone-tidsel-publ-50m

  Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

  Publiceret 11-01-2017

  Projektets mål var at overflødiggøre et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt ukrudt før kornhøst, ved at registrere ukrudtet

 • Foto af algereaktor.png

  Green Footprints: Plantevægge og anlæg

  Publiceret 10-01-2017
  • Grøn strategi

  Bygningintegreret vandrensningssystem på Hotel Green Solution House på Bornholm, der, som det første i Danmark, integrerer vandrensning som en del af bygningens facade

 • Glasflise med lys.png

  Green Footprints - genbrugsglas

  Publiceret 10-01-2017
  • Grøn strategi

  ”Materialeudvikling af genbrugsglas og belysning” ex på kredsløbsdesign hvor livscyklus og forarbejdning for glas er integreret i det endelige design på Green Solution House.

 

Søg i arkivet