Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Feltmetoder til bestemmelse af pesticider i jord

  Publiceret 25-11-2016

  Det er undersøgt, hvilke metoder og teknikker der findes til bestemmelse af pesticider i jordprøver i felten.

 • Danish sunbathers’ application of sunscreen

  Publiceret 25-11-2016

  This report describes Danish sunbathers’ application of sunscreen in 2016. We have investigated if the used amount of sunscreen was adequate to gain sufficient sun protection. The mean true SPF we have found in the present project is adequate to...

 • Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15

  Publiceret 25-11-2016

  Rapporten har til formål at evaluere Miljøstyrelsens kampagne ”Rygestop guide for brændeovne”, som er gennemført i fyringssæsonen 2014-2015. Kampagnen er gennemført på forskellige platforme, både TV/radio, aviser, internet, homeparties med mere...

 • Kontrol med afbrænding af affald i brændeovne

  Publiceret 25-11-2016

  Afbrænding af affald, reklamer og behandlet træ i brændeovne er ulovlig, idet der ud over partikler udledes en lang række miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Den ulovlige afbrænding kan være svær at afsløre. Projektet har haft til formål at måle...

 • Rapport om Opsamling fra fosfornetværket 2015

  Publiceret 24-11-2016

  Formålet med fosfornetværket 2015 var at skabe et åbent forum for dialog mellem de forskellige interessenter, der arbejder med genanvendelse af fosfor i Danmark.

 • Olie-vand-emulsioner

  Publiceret 24-11-2016

  Projektet omhandler teknologier og metoder, der kan minimere mængden af genereret olie-vand-emulsionsaffald og sikre en effektiv og miljørigtig behandling af forurenede emulsioner.

 • Vandeffektive hospitaler - Brugsvand på hospitaler – Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi

  Publiceret 22-11-2016

  Hovedformålet med projektet har været at identificere behov for udvikling og afprøvning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. Men inden der kan sættes konkret udvikling, afprøvning og demonstration i gang, er der behov for...

 • Vandeffektive hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand

  Publiceret 22-11-2016

  I projektet er en gennemgang af vandstrømme er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet. Vandet er blevet opdelt i 4 grupper alt efter om det kommer i direkte eller indirekte eller ingen kontakt med patienterne...

 • Modificeret træ - Et miljøvenligt alternativ

  Publiceret 22-11-2016

  Formålet med projektet har været at udvikle en miljøvenlig modificeringsmetode af træ, som substitution til traditionel trykimprægneret træ. Metoden vil forøge træets levetid uden brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og modificeringsmetoden...

 • Environmental and health screening profiles of phosphorous flame retardants

  Publiceret 17-11-2016

  This revised version of the report has been published together with a joint statement with Clean Production Action

 

Søg i arkivet