Udbud af resultatdatabasen

14-03-2018

Resultatdatabasen er vandplanlægningens fremtidige opsamlingssted for de fagdata, der skal præsenteres for interessenterne, herunder kommuner, interesseorganisationer, EU m.m.

Fagdataene i resultatdatabasen består af både geometridata (placeringer af vandløb, søer m.m.) samt miljødata (oplysninger om vandløb, søer m.m., herunder deres tilstand og miljømål).

Resultatdatabasen kan ses som et ”skuffesystem”, der lagrer geometridata og miljødata som er indlæst via nogle dataskabeloner, som Miljøstyrelsens fagfolk har udfyldt deres data i fra deres fagsystemer. Resultatdatabasen kan håndtere hele samlinger af datasæt i en leverance. En leverance er enten en basisanalyse eller vandområdeplan.  Fagdataene præsenteres enten på GIS (DeskTopGIS og MiljøGIS) samt leveres til EU.

I nærværende projekt fokuseres på miljødata, da geometridata allerede er implementeret i resultatdatabasen i et forprojekt. Udover miljødata skal der også fokuseres på at udvikle en enkel, intern brugerflade til Miljøstyrelsens administration af resultatdatabasen.

SpørgsmålSvar_160318.docx

Udbudsbetingelser_resultatdatabasen.docx 

Bilag 1- Om MST omfanget af ydelsen.pdf

Bilag 2 - Tids- og aktivitetsplan.doc

Bilag4-Kravspecifikation.docx

Bilag4-1 Proces for vandplanlægning.pdf

Bilag4-2 HvadErResultatdatabasen.pdf

Bilag4-3-Begrebsmodel.pdf

Bilag4-4-WFD_ReportingGuidance_v6.0.6.pdf

Bilag4-5-WFD_20170608.zip

Bilag4-6-MapningOgKrav.xlsx

Bilag4-7-Figurer-KravOptionerVidereudvikling.pdf

Bilag4-8-1-DK_WFD-Oversættelsesskema-Miljødata.xls

Bilag4-8-2-Dataskabelon-Miljødata-SWB_Sø.xlsx

Bilag4-8-3-Geometridata-MST_Resultatdatabasen_Arkitekturbeskrivelse.pdf

Bilag4-8-4-Geometridata-MST_Resultatdatabasen_Tekniske_Graenseflader.pdf

Bilag4-8-5-Geometridata-MST_Resultatdatabasen_Installationsvejledning.pdf

Bilag4-8-6-Geometridata-MST_Resultatdatabasen_Leverancebeskrivelse.pdf

Bilag4-8-7-Geometridata-MST_Resultatdatabasen_Testdokumentation.pdf

Bilag4-8-8-Geometridata-MST_ConvertingFromShape2PostGIS_v0.2.pdf

Bilag4-9-Datamodel-Basisanalyse3.xlsx

Bilag4-10-DeToTyperOversættelser.pdf

Bilag4-11-Tilstandsdiagram-Leverance-Delleverance.pdf

Bilag 5 - Overordnet beskrivelse af løsningen.doc

Bilag 6 - Vederlag og betalingsplan.xlsx

Bilag 7 - Servicemål.pdf

Bilag 8 - Samarbejdsorganisation.doc

Bilag 9 - Det agile forløb.docx

Bilag 10 - Drift hos Statens IT.docx

Bilag 11 - Prøver.pdf

Bilag 12 - Ændringsanmodning - videreudvikling.pdf

Bilag 13 - Dokumentation.pdf

Bilag 14 - Leverandørens forpligtelser ved ophør.pdf

Bilag 15 - databehandleraftale.docx

Kontrakt om levering vedligeholdelse samt videreudvikling.pdf