Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

EU-udbud af overvågning af ulv (EU-udbudsnr. 2017/S 132-270300)

13-07-2017

Miljøstyrelsens udbyder opgave vedr. overvågning af ulv i Danmark. Projektet har til formål at etablere en systematisk overvågning af ulv i Danmark, som giver Miljøstyrelsen viden om udbredelse og etablering af ulv i Danmark og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulv og den centraleuropæiske bestand, særligt bestandene i Tyskland og Polen.

Miljøstyrelsen udbyder kontrakt om overvågning af ulv i Danmark. Opgaven vedrører bl.a. målrettet eftersøgning af ulv, DNA-analyser, oprettelse af et samlet nationalt register over fund af ulv samt rådgivning i spørgsmål nært knyttet til overvågning.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af overvågning af ulv

Udbudsmateriale

Bilag 1 - Tilbudsbrev

Bilag 2 - espd-request   - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via  https://ec.europa.eu/tools/espd

Bilag 3 - Stoetteerklaering

Bilag 4 - Konsortieerklæring

Bilag 5 - Evalueringsskema

Kontraktbilag 1 - Kravsspecifikation

Kontraktbilag 1, underbilag A

Kontraktbilag 1, underbilag B

Kontraktbilag 2 - skabelon for løsningsbeskrivelse

Udbudsbetingelser_overvågning_ulv

Udkast til Kontrakt_overvågning_ulv_Danmark