Pesticider & Biocider

Kontorchefer : Lea Frimann Hansen, Sonja Canger og Mette Hyldebrandt Larsen
Funktionsledere : Charlotta Amalia Wallensten, Anny Toftkær Nielsen, Hans Martin Kühl  og Vibeke Møller.

Miljøstyrelsen Pesticider & Biocider varetager opgaver vedrørende godkendelse og anvendelse af bekæmpelsesmidler samt behandling af ansøgninger om tilladelse til brug af genmodificerede organismer (GMO'er) til indesluttet produktion:  

•  Godkendelse af biocider og sprøjtemidler herunder mikrobiologiske bekæmpelsesmidler
• Vurdering af aktivstoffer i EU
• Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016 
•  Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider
• Pesticidforordningen
• Biocidforordningen 
• Administration af tilskud til bekæmpelsesmiddelforskning 
• Tilskudsordning for alternative pesticider