Miljøteknologi

Kontorchefer : Søren Bukh Svenningsen og Sara Røpke
Funktionsledere : Niels Henrik Mortensen, Mikkel Stenbæk Hansen og Gro Iversen.

Miljøstyrelsen Miljøteknologi varetager aktiviteter indenfor miljøteknologi, tværgående opgaver som miljøøkonomi, bæredygtig forbrug og produktion, strategi, indikatorer, grønne indkøb, miljømærker og -ledelse, OECD, tilstandsrapporter m.v.:

• Miljøteknologi, herunder implementering af den miljøteknologiske handlingsplan
• Tværgående miljøstrategi, herunder Lissabon-strategien og EU (bæredygtig udvikling, -produktion og forbrug)
• Miljøøkonomi
• Miljømærker og EMAS
• Offentlige grønne indkøb
• CSR
• Luftforurening
• Støjforurening og trafik