Kemikalier

Kontorchefer : Henrik Søren Larsen og Isabelle Navarro Vinten
Funktionsledere : Magnus Løfsted, Finn Pedersen og Shima Dobel

Miljøstyrelsen Kemikalier varetager opgaver vedrørende vurdering og anvendelse af kemikalier: 

• Farligheds- og risikovurdering af nye og eksisterende kemiske stoffer
• Kvalitetskriterier for jord, vand og luft
• Regulering af problematiske kemikalier
• Kemikalier i forbrugerprodukter, herunder kosmetik og legetøj
• Forhandlinger i EU om kemikalieregler
• Koordination af det globale kemikaliearbejde
• Strategier og handlingsplaner på området
• Arktisk og nordisk samarbejde