Jura

Kontorchef: Anne-Marie Vægter Rasmussen 

Opgaver:

  • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag og kontakt til Retsinfo
  • EU jura (ex Statsstøtte)
  • Kontakt til politi, anklagemyndighed og Kammeradvokat
  • Århuskonventionen, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
  • Generelle spørgsmål om håndhævelse