Erhverv

Kontorchef: Bettine Aundrup

Funktionsledere: Ulla Ringbæk, Lone Kielberg, Malene Linderoth, Irene Edelgaard

Miljøstyrelsen Erhverv arbejder for at sikre balancen imellem erhvervets vækstmuligheder og hensynet til miljøet. Det gør vi ved brug af flere forskellige virkemidler for både industri og husdyrbrug:

  • Regler og koncept for miljøgodkendelse, herunder de faglige udredninger der ligger til grund for reglerne
  • Fremme af BAT/BREF  – ”best available techniques” for begrænsning af forurening
  • Regler og koncept for et risikobaseret miljøtilsyn
  • Regler om kontrol med risikovirksomheder omfattet af Seveso-II-direktivet
  • Regler om tilladelse til og overvågning af udledning fra visse havanlæg (offshore)
  • Optagelse af nye miljøeffektive landbrugsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste
  • Udvikling af brugervenlige, digitale værktøjer til ansøgning om miljøgodkendelse, anmeldelse af virksomhed og offentliggørelse af miljøoplysninger
  • Vejledning af lokale godkendelses- og tilsynsmyndigheder
  • Indberetninger af oplysninger om emissioner til de internationale PRTR registre.