Cirkulær økonomi & Affald

Kontorchef: Nis Christensen og Camilla Bjerre Søndergaard
Funktionsledere: Anne Elizabeth Kamstrup, Cecilie Spanner Rydeng, Niels Bukholt og og Berit Hallam

Miljøstyrelsen Cirkulær økonomi & Affald varetager opgaver inden for jordforurening og affald: 

• Jordforureningsloven, offentlig indsats mod forurening og store jordforureningssager
• Regulering af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering
• Implementering af ressourcestrategierne for genanvendelse og forebyggelse
• Forhandling af internationale regler på affaldsområdet,herunder cirkulær økonomi
• Import og eksport af affald
• Farligt affald
• Strandrensning, skibsophugning samt affald i havne
• Olietanke og benzinstationer