Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Opgaver, mål og resultater

Kernen i Miljøstyrelsens arbejde er den miljøfaglige kompetence og gode resultater forudsætter løbende udvikling af organisationen samt klare strategier for kompetenceudvikling, dialog med omverdenen, og klare mål for samarbejdet internt i organisationen og med resten af koncernen.

Vi udgiver årligt en miljøredegørelse, der beskriver vores egen påvirkning af miljøet og en årsrapport, hvori vi opgør resultaterne på en række faglige og organisatoriske mål. Det er blot to ud af mange initiativer, der er med til at sikre fremdrift og målrettethed i den måde, vi arbejder på.

Af andre styringsinstrumenter er for eksempel den resultatkontrakt, der hvert år indgås med departementet.

 

 

Årsrapporter

Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsåret præsenterer det samlede resultat for styrelsens virksomhed i forhold til de faglige, økonomiske, organisatoriske og personalemæssige områder. Rapporterne skiftede i 2002 navn fra virksomhedsregnskab til årsrapport.

Resultatkontrakter

Hvert år indgår Miljøstyrelsen en 1-årig resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Departement. Resultatkontrakten giver et billede af Miljøstyrelsen og af hvilke opgaver, der særligt prioriteres de(t) kommende år.

Råd nævn og udvalg

En samlet liste over råd, nævn, udvalg mm. under Miljøstyrelsen

Sagsbehandlingstider

Fristerne for Miljøstyrelsens sagsbehandling

Miljøstyrelsens opgaver

Kort beskrivelse af Miljøstyrelsens samlede ressortområde