Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nordisk miljøsamarbejde

De nordiske lande har en lang tradition for at samarbejde om natur- og miljøspørgsmål. Læs om Nordisk Ministerråd og Miljøhandlingsprogrammet 2013-2018

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde sammen om natur- og miljøspørgsmål. Under Nordisk Ministerråd afsættes ressourcer til fællesnordiske arbejdsgrupper inden for en række miljørelevante emner. Det er Miljøhandlingsprogrammet 2013-2018 lægger rammerne for miljøsamarbejdet.

Siden 2002 har de nordiske lande også samarbejdet om bæredygtig udvikling i Norden. Rammerne for dette samarbejde er fastlagt i strategien for bæredygtig udvikling 2013-2018

De fem nordiske lande Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland varetager på skift formandskabet for samarbejdet mellem regeringerne i Norden. Et formandskab varer et år af gangen.

Mere om nordisk samarbejde