Konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Konkurrenceudsættelse af aftalerne om natur, skov samt luft og emissioner

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Miljø- og Fødevareministeriets samlede bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Opgaverne for natur, skov samt luft og emissioner er den 21. december 2017 blevet varslet opsagt med virkning fra den 1. januar 2021. Arbejdet med at konkurrenceudsætte aftalerne om forskningsbaseret myndighedsbetjening på disse områder finder sted i regi af en selvstændig forvaltningsenhed for runde 1b om natur og luft.

Det vil være muligt at afgive tilbud på 1, 2 eller tre delaftaler - henholdsvis 'Delaftale I Natur', 'Delaftale II a) Skov og landskab samt b) Skovovervågning' og 'Delaftale III Luft og emissioner'.

Forhåndsannoncering

Konkurrenceudsættelsen er forhåndsannonceret i EU tidende den 6. marts 2018

Spørgsmål svar på forhåndsannonceringen

Skabelon til brug for interessetilkendegivelse 

Aktører, der ønsker at afgive tilbud på de konkurrenceudsatte områder, bedes fremsende en interessetilkendegivelse via mail senest 10. april 2018 kl. 12.00 til 

Offentliggørelse af konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet, som der kan afgives tilbud på baggrund af, forventes offentliggjort ultimo maj 2018.

Den videre proces

  • Fristen for afgivelse af tilbud forventes at blive 1. oktober 2018.
  • Afslag eller tilsagn forventes sendt 30. november 2018.
  • Nye delaftaler indgås pr. 1. januar 2021.

Læs mere om den samlede proces for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening på Milljø- og Fødevareministeriets hjemmeside