Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Svin skal opdrættes helt uden antibiotika

06-09-2017
Grøn virksomhed Landbrug GUDP

Med 12,5 mio. kroner i ryggen fra Miljø- og Fødevareministeriet bliver det nu undersøgt, hvordan man kan nedbringe behovet for antibiotika i dansk svineproduktion.

Svinebesætningen her kommer til at vokse op helt uden antibiotika

Forbruget af antibiotika til produktion af svin medvirker til dannelsen af resistente bakterier. Et nyt projekt skal derfor nedsætte brugen af antibiotika i svinestaldene. På en række svinebesætninger får grisene ingen antibiotika fra fødsel til slagtning. Bliver en gris syg og kræver behandling får den det, men så slagtes og sælges den som en almindelig konventionel gris.

Miljø- og Fødevareministeriet har afsat 12,5 mio. kroner til projektet sammen med branchen og forskningsinstitutioner, som skal sikre mere viden om antibiotikafri opdræt. Målet er, at der i 2021 er 1,5 mio. svin, der bliver opdrættet helt uden brug af antibiotika.

Det er Danish Crown, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Statens Serum Institut og landbrugets videnscenter SEGES, som er gået sammen om projektet.

- Det er kun to et halvt år siden Danish Crown startede det første forsøg med at producere grise uden brug af antibiotika (OUA – Opdrættet Uden Antibiotika), og allerede i år vil vi nå op på at slagte omkring 200.00o OUA-grise. Det her projekt skal sikre et fortsat løft i produktionen af OUA-grise og medvirke til, at OUA-producenternes erfaringer bredes ud, så forbruget af antibiotika nedbringes bredt set i slagtesvineproduktion, siger Danish Crown CEO Jais Valeur.

Projektet løber til juni 2021, og det er forventningen, at der i 2021 bliver produceret ca. 1,5 mio. svin uden brug af antibiotika. I Danmark produceres i dag 17 mio. slagtesvin pr. år.

- OUA-projektet giver os et solidt og vidensbaseret grundlag for den fremtidige produktion af OUA-grise. Samtidig opnår vi værdifuld viden og erfaringer, som vi kan omsætte til konkrete værktøjer, der kan bruges til at løfte sundheden hos grisene i den øvrige produktion, udtaler Christian Fink Hansen, Sektordirektør for Svineproduktion i SEGES.

Fakta om svineopdræt uden antibiotika

  • Formålet er at skabe et solidt og vidensbaseret grundlag for at øge produktionen af danske slagtesvin opdrættet uden brug af antibiotika (OUA-opdræt), så OUA-opdræt kan blive en rentabel forretning, samt at antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger bliver reduceret.Grisene må desuden ikke fodres med animalsk fedt, blodprodukter og fiskeprodukter, fra fødsel til slagtning. 
  • Miljø- og Fødevareministeriet støtter via Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) projektet med 12,5 mio. kr. Det samlede budget er på 15,5 mio. kr.

  • Deltagere og deres roller:

Danish Crown: Udvikling af koncept for OUA-opdræt

Danmarks Tekniske Universitet: Diagnostik og udvikling af diagnostisk koncept for OUA-opdræt, samt lave mikrobiom- og resistensundersøgelser

Københavns Universitet og SEGES: Identificere risikogrise i klimastalden der behandles med antibiotika og derefter lave fodringsinterventioner. Derudover at tilvejebringe et sundhedsstyringskoncept for fravænningsgrise.

Statens Serum Institut: Mikrobiom- og resistensundersøgelser.