Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ny stofbekendtgørelse den 1. september 2017

Landbrug Kemikalier

En ny stofbekendtgørelse blev udsendt med virkning fra den 1. september 2017. Seks midler forbydes på grund af manglende CLP-etiket

En ny stofbekendtgørelse blev udsendt med virkning fra den 1. september 2017. Den indeholder i alt elleve plantebeskyttelsesmidler.

Seks midler har en dato for forbud mod salg, der indtraf allerede den 1. juni 2017, fordi midlerne ikke har fået godkendt en etiket, der er i overensstemmelse med CLP-forordningen.

Efter CLP må ingen kemiske blandinger gøres tilgængelige på markedet efter den 1. juni 2017 uden en etiket, der er udformet i overensstemmelse med denne forordning.

De øvrige fem midler er omfattet af forbud mod salg fra den 1. november 2017 eller senere.

Fakta om svineopdræt uden antibiotika

  • Formålet er at skabe et solidt og vidensbaseret grundlag for at øge produktionen af danske slagtesvin opdrættet uden brug af antibiotika (OUA-opdræt), så OUA-opdræt kan blive en rentabel forretning, samt at antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger bliver reduceret.Grisene må desuden ikke fodres med animalsk fedt, blodprodukter og fiskeprodukter, fra fødsel til slagtning. 
  • Miljø- og Fødevareministeriet støtter via Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) projektet med 12,5 mio. kr. Det samlede budget er på 15,5 mio. kr.

  • Deltagere og deres roller:

Danish Crown: Udvikling af koncept for OUA-opdræt

Danmarks Tekniske Universitet: Diagnostik og udvikling af diagnostisk koncept for OUA-opdræt, samt lave mikrobiom- og resistensundersøgelser

Københavns Universitet og SEGES: Identificere risikogrise i klimastalden der behandles med antibiotika og derefter lave fodringsinterventioner. Derudover at tilvejebringe et sundhedsstyringskoncept for fravænningsgrise.

Statens Serum Institut: Mikrobiom- og resistensundersøgelser.

Søg i arkivet