Ny stofbekendtgørelse den 1. september 2017

Landbrug Kemikalier

En ny stofbekendtgørelse blev udsendt med virkning fra den 1. september 2017. Seks midler forbydes på grund af manglende CLP-etiket

En ny stofbekendtgørelse blev udsendt med virkning fra den 1. september 2017. Den indeholder i alt elleve plantebeskyttelsesmidler.

Seks midler har en dato for forbud mod salg, der indtraf allerede den 1. juni 2017, fordi midlerne ikke har fået godkendt en etiket, der er i overensstemmelse med CLP-forordningen.

Efter CLP må ingen kemiske blandinger gøres tilgængelige på markedet efter den 1. juni 2017 uden en etiket, der er udformet i overensstemmelse med denne forordning.

De øvrige fem midler er omfattet af forbud mod salg fra den 1. november 2017 eller senere.