Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Danmark får medhold i sag om kemiregler ved EU Domstolen

10-09-2015
Kemikalier

Europæiske forbrugere vil fremover være bedre beskyttet mod problematisk kemi, og EU's virksomheder får ens vilkår. Det står klart, efter at EU Domstolen i dag har afgjort, at Danmarks tolkning af EU's kemi-regler er den rigtige.

Som forbruger har du ret til at få det at vide, hvis et produkt, du overvejer at købe, indeholder problematiske kemiske stoffer. Det understreger EU Domstolen med sin dom i dag. Danmark og fem andre EU-lande og Norge har været uenige med EU Kommissionen om, hvordan de europæiske kemiregler skal tolkes, og dommen er nu gået Danmarks vej.

Afgørelsen sikrer både bedre information til forbrugerne og ens konkurrencevilkår for virksomhederne. Det er vigtigt med fælles regler på kemiområdet. Men fælles regler giver kun mening, hvis landene tolker reglerne på samme måde, og det sikrer den nye afgørelse.

Syv lande mod EU Kommissionen

Dommen handler kort fortalt om, hvordan man tolker EU-reglerne for indholdet af særligt problematiske kemiske stoffer i en sammensat artikel (en vare med fast form), f.eks. en cykel. Hvis der er mere end 0,1 procent særligt problematiske stoffer i cyklen, så har forhandleren pligt til at informere forbrugeren om dette.

Danmark mener, at denne regel gælder enkeltvis for alle de dele af cyklen, som er i sig selv er artikler, f.eks. håndtaget. På den måde risikerer man ikke at købe en cykel, hvor håndtaget er fyldt med særligt problematisk kemi, uden at man kan få dette oplyst. EU Kommissionen har derimod haft den opfattelse, at forhandleren ikke har pligt til at oplyse dette, hvis cyklen samlet set holder sig indenfor 0,1 procent grænsen, men denne fortolkning er nu afvist af domstolen.

Danmark og de seks andre lande har siden 2008 arbejdet for at overbevise EU Kommissionen om deres tolkning af kemi-reglerne.

Læs EU Domstolens afgørelse

Baggrund om sagen

• EU Domstolen har 10. september afgjort, hvordan REACH-reglerne om tilstedeværelsen af et særligt problematisk stof (kandidatliste-stof) i en sammensat vare skal fortolkes.

• En sammensat vare kan f.eks. være en cykel, da cyklen er sammensat af mange dele, som i sig selv er en artikel (vare med fast form), f.eks. styr, pedaler, sadel osv.

• For stoffer, som er optaget på kandidatlisten under REACH gælder, at hvis stoffet udgør 0,1 procent eller mere af varens vægt, så udløser det pligt til at informere om dette.

• De seks EU-lande: Danmark, Frankrig, Tyskland, Sverige, Belgien, Østrig samt Norge (ikke med i EU) har længe ment, at reglerne skal tolkes således, at reglerne om videregivelse af oplysninger gælder, når hvert delelement i den sammensatte vare indeholder over 0,1 vægtprocent af et kandidatliste-stof. Dvs. i en sammensat vare, f.eks. en cykel, gælder informationspligten, hvis enten styr, håndtag, pedaler, sadel osv., hver især indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et kandidatlistestof.

• Men denne tolkning har EU Kommissionen ikke været enig i. Kommissionen har ment, at de 0,1 vægtprocent skulle beregnes på baggrund af cyklens samlede vægt. Dvs. man risikerede at købe en cykel, hvor håndtaget (som i sig selv er en artikel) er fyldt med problematiske stoffer, men det havde man ikke krav på at få oplyst, fordi stofferne samlet set udgør under 0,1 procent af cyklens vægt.

• To franske brancheorganisationer har tidligere lagt sag an mod den franske stat i sagen. Den franske højesteret har derfor i 2014 bedt EU-Domstolen om en fortolkning af reglerne.

• Danmark har skriftligt og mundtligt interveneret i sagen til støtte for Frankrig.

• Den 10. september har EU Domstolen afgjort, at Danmark og Frankrigs tolkning er den rigtige.

• Fremover skal information om særligt problematiske stoffer i den enkelte del af en artikel derfor videregives inden for leverandørkæden (eksempelvis fra importør/producent til grossist/distributør og herfra videre til detail-led/forhandler. Desuden skal forhandleren på forespørgsel give informationen videre til forbrugeren. Endelig skal oplysningerne (under visse betingelser) sendes til Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA.