Støj fra vejtrafik øger risikoen for slagtilfælde

31-01-2011

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen.

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen. Læs publiceret artikel i Oxford Journals om undersøgelsen.
Undersøgelsen er baseret på støj- og sygdomsdata fra 57.000 mennesker.

Under forudsætning af at de anvendte forudsætninger er korrekte viser beregningerne, at 5% af alle slagtilfældene skyldes støj fra vejtrafikken. Det svarer til cirka 600 nye slagtilfælde årligt i Danmark skyldes støj fra vejtrafikken.

Bag undersøgelsen står Kræftens Bekæmpelse, Århus Universitet, Rambøll og Miljøstyrelsen.

Læs pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse om undersøgelsen.

Læs mere om støj og sundhed