Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Rapport om forslag til pesticidzoner i EU

26-04-2007

EU-Kommissionen foreslår i en ny forordning at inddele EU i tre zoner med tvungen, gensidig anerkendelse af pesticider - en nordlig zone, en mellemeuropæisk zone og en sydlig zone, hvor alle lande har pligt til at godkende pesticider, som allerede er ...

EU-Kommissionen foreslår i en ny forordning at inddele EU i tre zoner med tvungen, gensidig anerkendelse af pesticider - en nordlig zone, en mellemeuropæisk zone og en sydlig zone, hvor alle lande har pligt til at godkende pesticider, som allerede er godkendt i et andet land i samme zone.

Ideen med forslaget er, at producenter af pesticider ikke skal have én godkendelse pr. land som i dag, men kan reducere ansøgninger om salg af pesticider til en godkendelse per zone. I EU’s forslag er Danmark placeret i den nordlige zone sammen med Sverige, Finland og de baltiske lande. Der er klart gode elementer i forslaget, som fx at øge samarbejdet mellem medlemsstaterne for at lette proceduren for godkendelse af pesticider. Men det har været afgørende at undersøge fordelene for dansk landbrug såvel som ulemperne i en situation, hvor Danmark ikke kan nægte godkendelse af de pesticider der er til skade for dansk grundvand, miljø og sundhed.

Miljøstyrelsen har derfor bedt Fødevareøkonomisk Institut i samarbejde med en række andre forskningsinstitutioner om at analysere fordele og ulemper ved placering af Danmark i henholdsvis nordzonen og mellemzonen. Rapporten viser, at EU’s pesticidzoner vil indebære fordele for landbrugs- og gartnerierhvervet som følge at adgang til et mere alsidigt udbud af pesticider. Men samtidig vil EU’s pesticidzoner kunne medføre betydelige udgifter, primært til sikring af rent drikkevand. Rapporten peger på, at uanset hvilken zone Danmark placeres i, vil der blive markedsført flere pesticider herhjemme.

Rapporten peger endvidere på, at plante- og dyrelivet vil blive påvirket negativt i begge zoner sammenlignet med i dag. Men selvom det ikke har været muligt at sætte en pris på plante- og dyrelivet eller tab af biodiversitet, vurderes det i rapporten, at en placering i mellemzonen sammen med bl.a. Tyskland og Polen vil give størst problemer for Danmark.

På fordelssiden peger rapporten fx på, at dansk landbrug og gartneri vil få en økonomisk fordel, når flere pesticidmidler udbydes på markedet. Rapporten viser, at fordelene vil være forholdsvis beskedne, uanset om Danmark kommer i nordzonen eller i mellemzonen. Især vil der være fordele for gartneri- og planteskoleproduktion, og for små afgrøder, ligesom flere midler også giver mulighed for bedre resistensforebyggelse. Men samlet set overskygger omkostningerne for miljø og økonomi ifølge rapporten fordelene for jordbrugserhvervet, ikke mindst ved en placering af Danmark i mellemzonen, hvor risikoen for grundvandet er størst.

"Det er helt afgørende, at vi i Danmark fortsat vil kunne sige nej til pesticider, der kan true vores grundvand, miljø og sundhed", siger kontorchef i Miljøstyrelsen Pernille Sørensen.

Øvrige institutioner der har bidraget til analysen er Institut for Økologi, Københavns Universitet; Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse; Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus universitet.

Yderligere oplysninger: Sandi Muncrief, Miljøstyrelsen, tlf. nr. 32 66 05 45, Pernille Sørensen, Miljøstyrelsen, tlf. nr. 32 66 05 71 og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, tlf. nr. 35 28 22 80.

Læs rapporten