Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Til Natura 2000 stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.
Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af vandplan-udgave.
I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær obs på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende vandplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af vandplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGIS Data-signatur download WMS/WMTS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop WFS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop
Vandområdeplaner 2015-2021
Vp2_2016

Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

Vejledning - Kodelister - Arealanvendelse

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities&TILED=true http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities
Udkast til vandområdeplaner 2015-2021
Vp2h2014 Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk
Nej
Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021
Vp2b2013 Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk Nej
vp1_2014
Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk
Nej
Supplerende høring over ændringer i forslag til vandplan 1
vp1eh2014 Nej
http://tilecache5-miljoegis.mim.dk
Nej
Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
vp13u2 Nej
http://tilecache5-miljoegis.mim.dk
Nej
Underkendte endelig vandplan 1. 2011
ingen (fremgår af mappestruktur)

http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/vandplan2011/hentdatafravandplan2011.html

http://tilecache-miljoegis.mim.dk Nej
Supplerende høring over ændringer til vandplan 1. December 2010
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej Nej Nej
Forslag til vand- og naturplaner 2010
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej http://tilecache4-miljoegis.mim.dk Nej
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2009-2015
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej miljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wms Nej

 undefined