Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljødata – Naturplaner

Til Natura 2000 stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.
Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af Natura2000 plan-udgave.
I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær obs på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende naturplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af naturplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGIS Data-signatur download WMS/WMTS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop WFS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop
Natura 2000-plan, 2016-2021 Np2_2016

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities http://wfs2-miljoegis.mim.dk/np2_2016/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=Getcapabilities
Natura2000, Høring 2016-2021 np2h2014

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
Natura2000, Basisanalyse 2013
n
p2b2013

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
Naturplaner 2011 np11 http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/naturplan2011/hentdatafranaturplan2011.html http://tilecache-miljoegis.mim.dk/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities&TILED=true http://wfs2-miljoegis.mim.dk/naturplan2011/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
Forslag til Vand- og Naturplaner 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
  http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
NP1 idéfade 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
Direkte fra webgis. Filer = identisk med WebGIS
http://miljoegis.mim.dk/wms?SERVICE=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wms&request=getcapabilities Nej

 undefined