Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Bkg. om oplysningspligt i forbindelse med køb og salg af giftige stoffer og blandinger samt krav til opbevaring af visse stoffer og blandinger samt forbud mod vildledende markedsføring

26-01-2015

Den 1. juni 2015 træder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger fuldt ud i kraft.

Med denne bekendtgørelse ophæves de dele af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 (klassificeringsbekendtgørelsen), der implementerer direktiv 67/548 og 1999/45. De resterende bestemmelser i bekendtgørelsen vedrørende køb og salg af meget giftige stoffer og giftige stoffer samt opbevaring og vildledende markedsføring videreføres.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
12-02-2015
Status
Igang

Offentlig høring af strategier for 9 stoffer på listen over uønskede stoffer

07-01-2015

Miljøstyrelsen har udarbejdet 9 strategier for tredje pulje af nedenstående stoffer/stofgrupper på listen over uønskede stoffer:

1. n-hexan2. 2,2 Iminodiethanol (DEA)3. Styren4. Toluen5. N,N dimethylformamid (DMF)6. Chlorparaffiner7. Benzylchlorid8. Formaldehyd9. C.I. Pigment Yellow 34 (blysulfochromatgul)

Strategierne sendes hermed i bred offentlig høring med frist for høringssvar til den 6. februar 2015 kl. 12.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
06-02-2015
Status
Igang

Forslag til bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug i høring.

22-12-2014

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-03-2015
Status
Igang

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København

19-12-2014

EU's luftkvalitetsdirektiv sætter grænser for, hvor meget NO2 luften må indeholde i 2010. Danmark har problemer med at overholde disse krav, blandt andet på grund af det stigende salg af dieselbiler, der forurener betydeligt mere end forventet I forhold til deres miljøgodkendelse. Luftkvalitetsplanen for kvælstofdioxid (NO2), som Miljøstyrelsen har sendt i høring, redegør for den indsats der er iværksat for at sikre at overskridelseperioden bliver kortest mulig.  Eftermontering af SCR-katalysatorer på busserne I København er et central element I indsatsen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
30-01-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.