Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen

27-10-2014

Bekendtgørelsen stiller krav til kvaliteten af benzin, dieselolie, biobrændstofblandinger og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs, samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs

 

 

 

 

 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
23-11-2014
Status
Igang

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

15-10-2014

Der er tale om en delegationsbekendtgørelse.Den ny EU-forordning nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser indeholder enkelte bestemmelser, der pålægger EU-medlemsstaternes kompetente myndigheder visse opgaver og giver dem visse rettigheder. Med vedlagte udkast til bekendtgørelse henlægges disse opgaver/rettigheder til Miljøstyrelsen. Endvidere delegeres opgaven med at føre tilsyn og kontrol med overholdelsen af forordningens bestemmelser til Miljøstyrelsen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-11-2014
Status
Igang

Forslag til forordning om emissionsgrænser for typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner.

03-10-2014

Nærværende forslag vil videreføre og forbedre de eksisterende krav i forhold til at indføre nye emissionsgrænser, der afspejler det teknologiske fremskridt, udvide anvendelsesområdet med henblik på at forbedre markedsharmonisering og forenkle de administrative procedurer og forbedre håndhævelsen. Formålet er at begrænse luftforurening fra entreprenørmaskiner o.lign..

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
EU-Dokumenter
Høringsfrist
05-11-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .