Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder om ophugning af skibe

23-02-2017

Formålet med bekendtgørelsen er at udpege kompetente myndigheder og fastsætte supplerende bestemmelser i henhold til EU's skibsophugningsforordning.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-04-2017
Status
Igang
Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler