Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

05-03-2015

Ændringsbekendtgørelsen indeholder en ny, justeret anmeldeordning for produktionsudvidelser i stalde, der ikke er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven, også betegnet som ordningen for ”gamle, fulde stalde”.
Ændringen hænger sammen med Vækstplan for Fødevarer, hvorefter der
i bilag 1 til den senest udstedte husdyrgødningsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014, er blevet gennemført en opdatering af omregningsfaktoren for dyreenheder (DE) og dermed af faktoren for, hvor meget husdyrgødning, der må udbringes på markerne fra forskellige typer af husdyr. 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
20-03-2015
Status
Igang

Danmark uden affald II -

05-02-2015

Regeringen sender udkast til Danmark uden affald II - Strategi for affaldsforebyggelse i høring i 8 uger. Endvidere sendes bilag 2 i høring omhandlende udkast til Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger nævnt i bilag IV jf. artikel 29 i affaldsdirektivet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
07-04-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.