Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer

01-07-2015

Revidering af bekendtgørelsen med henblik på at skabe administrative lettelser ved overgang fra 13 til 12 årlige indberetningsperioder.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
13-08-2015
Status
Igang

Høring af udkast til tre bekæmpelsesmiddelbekendtgørelser: 1) autorisationsbekendtgørelsen), 2) gasningsbekendtgørelsen og 3) bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

09-06-2015

Sammen med nævnte bekendtgørelsesudkast sendes udkast til to vejledninger i høring. En ny vejledning til autorisationsbekendtgørelsen og en revideret vejledning til gasningsbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
03-08-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.