Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Faglig høring af kortlægningsrapporter om 10 stoffer på listen over uønskede stoffer – Pulje IV

17-12-2014

Miljøstyrelsen har med bistand fra eksterne konsulenter netop færdiggjort udkasttil kortlægningsrapporter for de 10 stoffer i den sidste Pulje IV, der omfatter:1. Parfumestoffer2. Bor-forbindelser3. 2,3 epoxypropylneodecanoat4. Mangan(II)sulfat5. 1-Methyl-2-pyrrolidon6. Molybdæntrioxid7. Naphtalen8. Na- & Cahypochlorit9. Nikkel10. Biphenyl

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
23-01-2015
Status
Igang

Ændringer i vejlening om miljøgodkendelse af virksomhedeer

12-12-2014

Baggrund for ændring i vejledningenMiljøministeren har i forbindelse med regeringens aftale om Vækstplan for Fødevarer lovet at supplere og forbedre den nuværende vejledning om rummelige miljøgodkendelser med flere eksempler. Ud over at supplere vejledningen med flere eksempler på overvejelser om rummelighed i en miljøgodkendelse, er flere af Miljøstyrelsens FAQ’er fra hjemmesiden nu blevet indarbejdet i den digitale godkendelsesvejledning, og vejledningen er blevet suppleret med uddybende vejledning om bortfald af miljøgodkendelse.

 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
23-01-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .