Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Miljøvurdering af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet

15-12-2016

Forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning kan påvirke miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planen i vedhæftede miljørapport jf. § 7 i lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

I medfør af § 8 i miljøvurderingsloven offentliggøres forslaget til plan og miljørapport hermed med henblik på eventuelle bemærkninger fra myndigheder og offentligheden inden for en høringsfrist på 8 uger.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
09-02-2017
Status
Igang
Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler