Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

22-08-2014

De væsentligste ændringer i forhold til den nu gældende bekendtgørelse er:1) Revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 332) Anmeldeordning for emissionsorienteret produktionstilpasning3) Anmeldeordninger og begrebet renovering4) Ammoniakfølsom skov5) Ændringer vedr. offentliggørelse af data om husdyrholdet mv.Der henvises til høringsbrevet for uddybelse af de enkelte punkter.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
12-09-2014
Status
Igang

Vaskepladser til sprøjter, der udbringer bekæmpelsesmidler

16-07-2014

Ny vejledning og ændringer til den gældende bekendtgørelse

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
17-09-2014
Status
Igang

HØRING: Høring af meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

04-07-2014

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
EU-Dokumenter
Høringsfrist
03-09-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .