Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Søg om tilladelse til forhandling af bekæmpelsesmidler i fareklasse: 'Giftig' og 'Meget Giftig'

Forhandlere af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler skal søge om tilladelse til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

Søg om tilladelse

Lovgrundlag

§29 i Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 1750 af 14. december 2015.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 6 og nr.7, må kun sælges af indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel, eller den der på nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. En tilladelse omfatter et udsalgssted. Tilladelsen kan indskrænkes til kun at omfatte giftige bekæmpelsesmidler jf. § 2, nr. 6. Tilladelser kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen, hvis indehaveren af tilladelsen gentagne gange opbevarer bekæmpelsesmidlerne forkert, sælger midlerne til personer, der ikke er berettigede til køb af midlerne, eller undlader at bogføre salg efter § 33.

Link til Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen