Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU


Indberet eller før sprøjtejournal
 

 

BEMÆRK

Den 30. juni 2017 lukkede det eksisterende SJI system hos Landbrugsstyrelsen ned, men er blevet af nyt system hos Miljøstyrelsen. Fra den 4. juli 2017 har det været muligt at føre sprøjtejournal i MST system og fra den 1. september 2017 er det nu også blevet muligt at indberette sprøjtejournal.

 

Systemet er altid åbnet for direkte indberetning af sprøjtejournaler i MST system.

 

Du vil stadig kunne tilgå SJI via landbrugsindberetning.dk, men du skal ikke længere bruge en GHI pinkode for at logge på MST nye SJI-system.

Som noget nye, skal du i det nye SJI-system logge på med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette vil du i løsningen blive henvist til Virk.dk, hvor du bliver vejledt i, hvordan du nemt anskaffer dig NemID for Erhverv.

 

Har du ført din sprøjtejournal for indeværende planperiode (2016/2017), kan du indberette dit samlede pesticidforbrug ved at trykke ”indsend indberetning” under fanebladet ”indberetninger”. Hvis ikke, kan du, ligesom tidligere, selv indtaste det samlede pesticidforbrug direkte i systemet via fanebladet ”indberetninger” og indsende oplysningerne til Miljøstyrelsen.

 

Vejledning til systemet

Se den tekniske vejledning der skridt for skridt forklarer, hvordan du hhv. kan føre din sprøjtejournal (frivilligt at anvende) eller foretage din sprøjyejournalindbertning eller afgive samtykke til at andre af landbruges systemer (p.t. Næsgaard Mark eller Mark Online) håndterer indbretningen for dig.

 

Indberetning på afgrødeniveau

Når du indberetter din sprøjtejournal forgår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

 • Navnet på det anvendte pesticid
 • Det samlede forbrug (kg/l)
 • Arealet i ha eller m2
 • Dit CVR-nr. skal fremgå af indberetningen

 

Fuldmagt (delegering/samtykke)

Hvis du ønsker, at din konsulent skal indberette dit samlede pesticid forbrug via Landbrugets IT-systemer, skal du give samtykke til konsulentens landbrugsorganisation.

Det gør du ved at logge på SJI-systemet og via fanebladet ”Min side”, delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær opmærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet, og ikke til en navngiven konsulent.

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-systemer understøtter hinanden. I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT system.

Hvis du tidligere har delegeret denne opgave til SEGES/Mark Online i det gamle system, behøver du ikke at delegere opgaven på ny, da disse informationer er migreret til det nye SJI – system.

Er du ny kunde hos SEGES/Mark Online eller benytter Datalogisk/Næsgaard Mark, skal du give samtykke ved fuldmagt.

Du skal kun delegere fuldmagten én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

 

Dine historiske SJI data

Her den 1. september 2017, hvor SJI indberetningen er blevet mulig, så vil det i første omgang ikke være muligt at se dine tidligere sprøjtejournalindberetninger. Miljøstyrelsen regner dog med, at de vil være tilgængelige fra den 1. november 2017.

Hvem skal indberette sprøjtejournal
 • Gartnerier, frugtplantager, planteskoler, producenter af frilandsgrøntsager mv., der har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kroner eller derover
 • Øvrige jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 hektar eller derover (inkl. eventuelle MVJ-arealer).
 • Juletræer og pyntegrønt er en landsbrugsafgrøde og skal derfor indberettes, hvis det samlede dyrkede areal er på 10 hektar eller derover. Det gælder for producenter af juletræs- og pyntegrøntkultur, som er under 10 år.
 • Selvom du ikke anvender pesticider, skal du sende en indberetning for at dokumentere, at du ikke anvender pesticider på dine arealer/marker

 

 

Særligt for økologer: Indberet via Fællesskemaet

 • Du kan indberette i Fællesskemaet til Enkeltbetaling, når du søger om arealtilskud, ved at krydse af, at du ikke anvender pesticider på dine marker. Hvis du registerer dette i Fællesskemaet, behøver du ikke at gøre mere.
 • Hvis du ikke har krydset af i Fællesskemaet, skal du sende en indberetning via Landbrugsindberetning.dk.
 • Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt pesticider i den pågældende planperiode”.

 

Vær opmærksom på MVJ-arealer

 • Vær opmærksom på, at arealer under landdistriktsordninger som f.eks. "Pleje af græs- og naturarealer" og "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger" også skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal.
 • Det betyder, at du skal indberette sprøjteoplysninger for bedrifter, hvor det dyrkede areal inklusive eventuelle MVJ-arealer overstiger 10 hektar. 
Hvornår skal du indberette sprøjtejournal
 • Du skal indberette for én planperiode ad gangen
 • En planperiode går fra den 1. august til den 31. juli (og ved forlænget planperiode til 30. september - se senere)
 • Indberetninger for planperioden kan ske så snart du udført din sidste sprøjtning - systemet er altid åbent for indberetning
 • Fristen for at indberette er den 31. marts hvert år
 • Du skal kun indberette de sprøjteoplysninger, der svarer til den pågældende planperiode
 • Du kan således ikke indberette de sprøjtninger, der ligger før den 1. august og efter den 31. juli
 • Hvis du ikke har anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode, skal du indberette at du ikke har anvendt sprøjtemidler på dine marker. Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode”

Mulighed for at forlænge planperioden

 • Hvis du dyrker afgrøder, som skal sprøjtes og høstes efter den 31. juli, men inden den 31. december, kan du forlænge planperioden til den 30. september
 • Du kan derfor sprøjte indtil den 30. september
 • Sprøjtninger på disse marker skal du føre i den planperiode, der udløb den 31. juli.
Se dine tidligere indberetninger

Fra den 1. november 2017 kan du se alle dine historiske indberetninger i MST SJI-system.

Bemærk at ansvaret for sprøjtejournalindberetningen (SJI) er overgået fra NaturErhvervstyrelsen til Miljøstyrelsen den 1. juli. 2016. Den elektroniske indberetning vil dog stadigvæk kunne tilgås via landbrugsindberetning.dk., men fra 1. juli 2017 sker det via MST nye SJI løsning.