Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU

 

Indberet sprøjtejournal 

Lukket for indberetning, men ikke for at føre sprøjtejournal (frivilligt).

BEMÆRK

Den 30. juni 2017 lukker det eksisterende system ned, og det vil derfor ikke være muligt at indberette sprøjtejournal for planperioden 2015/2016 efter denne dato.

Det nye system, som Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle, vil være åbent og klart til drift tirsdag 4. juli 2017. I første omgang er det dog kun muligt at føre sin sprøjtejournal elektronisk i systemet.

Det vil være muligt at indberette allerede fra den 1. september 2017 via system-system løsning.

Systemet åbner for direkte indberetning af sprøjtejournaler for planperiode 2016/2017 senest 1. november 2017.

 

Du vil stadig kunne tilgå SJI via landbrugsindberetning.dk, men du skal ikke længere bruge en GHI pinkode for at logge på MST nye SJI-system.

Som noget nye, skal du i det nye SJI-system logge på med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette vil du i løsningen blive henvist til Virk.dk, hvor du bliver vejledt i, hvordan du nemt anskaffer dig NemID for Erhverv.

Vejledning til systemet

Se den tekniske vejledning der skridt for skridt forklarer, hvordan du føre din sprøjtejournal (frivilligt at anvende).

Når systemet er klar til at håndtere den årlige Sprøjtejournalindberetning vil der også blive publiceret en vejledning.

Du kan stadigvæk bruge din GHI-kode for at logge ind på selve landbrugsindberetning.dk, men når du skal videre til MST nye SJI løsning fra landbrugsindberetning.dk skal du anvende NemLogin for at logge på systemet. Du har en GHI-kode, hvis du indberetter gødningsregnskab. Hvis du ikke har en kode, kan du få en ved at skrive til . Du bedes skrive "GHI-kode" i emnefeltet og oplyse dit CVR-nummer i mailen.

Indberetning på afgrødeniveau

Når du indberetter din sprøjtejournal forgår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

 • Navnet på det anvendte pesticid
 • Det samlede forbrug (kg/l)
 • Arealet i ha eller m2
 • Dit CVR-nr. skal fremgå af indberetningen
Hvem skal indberette sprøjtejournal
 • Gartnerier, frugtplantager, planteskoler, producenter af frilandsgrøntsager mv., der har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kroner eller derover
 • Øvrige jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 hektar eller derover (inkl. eventuelle MVJ-arealer).
 • Juletræer og pyntegrønt er en landsbrugsafgrøde og skal derfor indberettes, hvis det samlede dyrkede areal er på 10 hektar eller derover. Det gælder for producenter af juletræs- og pyntegrøntkultur, som er under 10 år.
 • Selvom du ikke anvender pesticider, skal du sende en indberetning for at dokumentere, at du ikke anvender pesticider på dine arealer/marker

  Særligt for økologer: Indberet via Fællesskemaet

 • Du kan indberette i Fællesskemaet til Enkeltbetaling, når du søger om arealtilskud, ved at krydse af, at du ikke anvender pesticider på dine marker. Hvis du registerer dette i Fællesskemaet, behøver du ikke at gøre mere.
 • Hvis du ikke har krydset af i Fællesskemaet, skal du sende en indberetning via Landbrugsindberetning.dk.
 • Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt pesticider i den pågældende planperiode”.

  Vær opmærksom på MVJ-arealer

 • Vær opmærksom på, at arealer under landdistriktsordninger som f.eks. "Pleje af græs- og naturarealer" og "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger" også skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal.
 • Det betyder, at du skal indberette sprøjteoplysninger for bedrifter, hvor det dyrkede areal inklusive eventuelle MVJ-arealer overstiger 10 hektar. 
Hvornår skal du indberette sprøjtejournal
 • Du skal indberette for én planperiode ad gangen
 • En planperiode går fra den 1. august til den 31. juli
 • Indberetninger for planperioden 2015/2016 (1. august – 31. juli) åbner den 1. oktober 2016
 • Fristen for at indberette er den 31. marts 2017
 • Du skal kun indberette de sprøjteoplysninger, der svarer til den pågældende planperiode
 • Du kan således ikke indberette de sprøjtninger, der ligger før den 1. august og efter den 31. juli
 • Hvis du ikke har anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode, skal du indberette at du ikke har anvendt sprøjtemidler på dine marker. Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode”

Mulighed for at forlænge planperioden

 • Hvis du dyrker afgrøder, som skal sprøjtes og høstes efter den 31. juli, men inden den 31. december, kan du forlænge planperioden til den 30. september
 • Du kan derfor sprøjte indtil den 30. september
 • Sprøjtninger på disse marker skal du føre i den planperiode, der udløb den 31. juli.
Se dine tidligere indberetninger

Fra den 1. november 2017 kan du se alle dine indberetninger i SJI-systemet.

Bemærk at ansvaret for sprøjtejournalindberetningen (SJI) er overgået fra NaturErhvervstyrelsen til Miljøstyrelsen den 1. juli. 2016. Den elektroniske indberetning vil dog stadigvæk kunne tilgås via landbrugsindberetning.dk., men fra 1. juli 2017 sker det via MST nye SJI løsning.