Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Indberetning af salg af bekæmpelsesmidler

Formålet er at give virksomheder, der producerer og sælger bekæmpelsesmidler mulighed for at indberette det årlige salg til Miljøstyrelsen.

undefined

Den der har en godkendelse af et bekæmpelsesmiddel er forpligtet til at indberette den årlige solgte mængde til Miljøstyrelsen, jf. § 42 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Indberet salg af bekæmpelsesmidler

Vejledning

  • Indberetningssiden for solgte mængder af bekæmpelsesmidler er opbygget, så man som indberetter bliver guidet igennem hvert trin
  • Der kan kun indberettes salg i liter produkt for flydende formuleringer og tilsvarende i kilo produkt for faste formuleringer.
  • Bemærk, at du fra startsiden skal vælge "create Annual Account of Sales"
  • Til slut underskrives blanketten samlet med den digitale signatur ved at trykke på "Send"
  • Herefter modtager Miljøstyrelsen den automatisk 

Det er vigtigt, at I som firma har en NEM ID signatur. Hvis I ikke har den til rådighed, kan den bestilles på  danid.dk .

Firmaer i udlandet

Firmaer med adresse i udlandet har ikke mulighed for digital indberetning og skal derfor have indberetningsskemaer tilsendt i papirform.

FAQ

Hvorfor skal jeg indberette solgte mængder af bekæmpelsesmidler?

Den der har en godkendelse af et bekæmpelsesmiddel er forpligtet til at indberette den årlige solgte mængde til Miljøstyrelsen, jf. § 42 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Hvad er det for en mængde, jeg skal indberette?

Du skal indberette solgte mængder pesticid- eller biocid-produkter og ikke solgte mængder aktivstof. Måske har I opgjort de solgte mængder i antal dåser el. lign. I så fald bedes du omregne dette antal til mængde produkt (uden emballage), inden du påbegynder indberetningen:

  •          Produkter i flydende form skal indberettes som mængden i antal liter
  •          Produkter i fast form skal indberettes som mængden i antal kg
I hvilken periode kan jeg indberette?

Indberetningen er åben i perioden 1. januar til 1. februar 2017. 

Skal jeg indberette solgte mængder af bejdsemidler, der kun er godkendt til eksport?

Alt salg af produkter med et dansk registreringsnummer skal indberettes. I skal derfor også indberette solgte mængder af produkter, der er til bejdsning – også hvis den bejdsede såsæd efterfølgende eksporteres.

Jeg har ikke solgt noget af produktet – skal jeg stadig indberette?

Har du ikke har solgt noget af et produkt, skal der indberettes et nul for det pågældende produkt. Så undgår du også at modtage en rykker for en indberetning senere.

Hvorfor skal jeg betale årlig produktafgift?

Udover at indberette solgte mængder af bekæmpelsesmidler, har du også pligt til at betale årlig produktafgift jf. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den årlige produktafgift er forudbetalt. Der skal altså betales produktafgift for 2017 i starten af det nye år, hvor du vil få tilsendt en faktura.

Hvorfor er den årlige produktafgift forudbetalt – det var den da ikke tidligere?

Af regnskabstekniske årsager er Miljøstyrelsen gået fra at opkræve den årlige produktafgift bagudrettet til, at afgiften nu skal betales forud. Undtaget er dog helt korte godkendelser, der starter og ophører samme år. For disse godkendelser opkræves fortsat bagudrettet, da godkendelserne ikke løber hen over nytåret.

Hvilke produkter skal jeg betale årlig produktafgift for?

Der skal i 2017 betales årlig produktafgift for produkter, som er godkendt pr. 1. januar 2017 og produkter, der udelukkende var godkendt i 2016 (typisk dispensationer).

På listen over produkter som jeg skal betale årlig produktafgift for i det kommende år, fremgår produkter, der ophører med at være godkendte den 31.12.2016. Disse produkter skal jeg vel ikke betale årlig afgift for i 2017?

Hvis produkterne ikke forlænges midlertidigt vil de reelt ophøre til nytår, og de vil derfor automatisk forvinde fra listen over produkter, der ender på fakturaen. Hvis produkterne forlænges ind i det nye år, vil der blive opkrævet årlig afgift for produkterne. 

Hvorfor kommer der ingen produkter frem på Virk.dk, når jeg logger mig ind?

Det kan skyldes, at du er logget ind med et andet CVR-nr end det CVR-nr Miljøstyrelsen har registreret for din virksomhed. Hvis du har virksomhedslog-in for flere CVR-nr. så prøv evt. at logge ind med et andet CVR nr. Alternativt kan du skrive en mail til og få oplyst, hvilket CVR nr. din virksomhed er registreret med i fagsystemet BMD.

Hvorfor står reg. nr. som produktkode for nogle af vores produkter?

Miljøstyrelsen er i færd med at efterregistrere produktkoderne i vores nye fagsystem. For mange af produkterne er reg. nr. indsat under produktkode i forbindelse med overførsel af data fra det gamle til det nye system. Oplys os gerne om de korrekte produktkoder på

Spørgsmål til blanketten og fejl i din indberetning

Hovedpostkasse Pesticider & Genteknologi

Miljøstyrelsen

Support til log in

Kaare Lind

Organisation&Jura