Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Beregn afgift på sprøjtemidler

Med Miljøstyrelsens afgiftsberegner og miljøbelastningsberegner, kan virksomhederne beregne hvor stor afgiften er på deres produkter.

Afgiftsberegneren beregner afgiften på nye midler med eksisterende aktivstoffer, og fungerer i denne første version kun med R-sætninger. Den næste generation tager udgangspunkt i EU’s regler for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier, og bliver i stand til at bruge data fra miljøbelastningsberegneren. 

Prøv afgiftsberegneren

Vejledning:  Se brugervejledning til afgiftsberegneren  (word)

Miljøbelastningsberegneren 

Miljøbelastningsberegneren beregner miljøbelastningen for nye aktivstoffer. 

Prøv miljøbelastningsberegneren

Vejledning:  Se brugervejledning til miljøbelastningsberegneren  (word)

Lovgrundlaget

Detaljer vedrørende afgiftsberegningen kan ses i lov om afgift af bekæmpelsesmidler på retsinformation.dk eller i den første rapport, hvor den miljø- og sundhedsmæssige belastning som følge af sprøjtemiddelanvendelsen blev beregnet

Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler  
Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010