Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Støj

Støjkortlægningen omfatter støj fra udvalgte større veje, jernbaner og flyvepladser samt støj fra miljøgodkendte virksomheder i større samlede byområder: København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Arbejdet udføres af forskellige myndigheder, som indberetter resultaterne til Miljøstyrelsen og efterfølgende udarbejder støjhandlingsplaner. Forslag til handlingsplaner sendes i offentlig høring 8 uger inden de endelige støjhandlingsplaner udarbejdes.

Læs mere om støjkortlægningen
Læs mere om støjplaner

Miljøstyrelsen er støjmyndighed for 3 virksomheder
Miljøstyrelsen er myndighed for 3 virksomheder, som er omfattet af reglerne om støjhandlingsplaner: Kastrup Lufthavn, Aalborg Portland og Orthana, som ligger i Tårnby på Amager.

Støjhandlingsplaner for disse virksomheder publiceres her på siden.

støjkort_1170-659

Støj-Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.

Annoncering om støj på mail