Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Plan og VVM

Herunder annonceres:

  • VVM-tilladelser og kommuneplantillæg
  • Afgørelser om ikke VVM-pligt

Efter annonceringen kan sagernes følges her:

Igangværende VVM-sager 
Afsluttede VVM-sager 
Afgørelser om ikke VVM-pligt 

Vær opmærksom på, at pr. 1. februar 2017 ændres klageadgangen på dette område fra Natur- og Miljøklagenævnet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig ændres klagegebyret fra 500 kr. til et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for klager indgivet pr. 1. februar 2017 og frem.

Tidligere annonceringer

Annonceringer om Plan og VVM fra før 1. marts 2017 kan ses på det tidligere SVANA's hjemmeside

Annonceringer om plan og VVM fra før 1. juli 2016 kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside