Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nitrathandlingsplanen

Nitrathandlingsplanen er et landsdækkende program, som har til formål at beskytte vandmiljøet mod forurening med nitrater fra landbruget. EU’s nitratdirektiv kræver at handlingsplanen gennemgås minimum hvert fjerde år, hvor den evt. revideres.

Annonceringer om Nitrathandlingsplanen på mail