Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Luft

Information, planer og programmer på luftområdet, bl.a.:

  • Luftkvalitetsplaner og kortsigtede handlingsplaner i tilfælde af overskridelse eller risiko for overskridelse af varslingstærskelværdier, målværdier eller grænseværdier for luftkvalitet i en zone eller et bymæssigt område
  • Årsberetninger for alle overskridelser af grænseværdier, målværdier, langsigtede målsætninger samt informations- og varslingstærskelværdier for luftkvalitet.
  • Information om overskridelse af tærskelværdier for ozon.

Opdaterede luftkvalitetsdata kan findes på hjemmesiden for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi .

Annonceringer om luft på mail