Kabeltracé for fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune

02-03-2018

Tillæg til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Høringen er udsat og vil blive annonceret igen på et senere tidspunkt.