Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger over for spildevandsrensning i Haderslev Kommune

02-03-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Haderslev Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningerne forbedret spildevandsrensning i renseklasseoplandene til Hyrup Bæk.

Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger - Haderslev Kommune