Koppers Denmark: Miljøgodkendelse

22-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til etablering og drift af ny tank 14.
Klage skal være modtaget senest den 19. april 2018.

Miljøgodkendelse

Virksomheden har behov for en ny tank 14 (2.900 m3). Tanken vil indgå i det samlede tanklager og etableres i en eksisterende tankgård og på eksisterende pælefundament.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.