H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Miljøgodkendelse

01-03-2018

Miljøstyrelsen har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, 5000 Odense C, en lovliggørende miljøgodkendelse til et punktudsug fra værkstedet til demontering af kompressorer fra kølemøbler.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Miljøgodkendelse

HJ Hansen har godkendelse til at miljøbehandle og shredde kølemøbler. Miljøbehandling indebærer bl.a. aftapning af CFC-holdige gasarter fra kompressorer. HJ Hansen har af arbejdsmiljømæssige årsager, etableret et punktudsug, med afkast til det fri, over arbejdsborde i værkstedsbygningen hvor kompressorer bliver miljøbehandlet.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.