Lystrupvejens Fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Lystrupvejens Fyldplads beliggende Lystrupvej 22, 3550 Slangerup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på fysisk tilsyn på Lystrupvejens Fyldplads beliggende Lystrupvej 22, 3550 Slangerup.

- Læs tilsynsrapporten for Lystrupvejens Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.