Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S,Esbjergværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Esbjergværket beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S,Esbjergværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.