Sirius Havnedepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Sirius Havnedepot beliggende Siriusvej, 6700 Esbjerg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. juli på Sirius Havnedepot beliggende Siriusvej, 6700 Esbjerg .

- Læs tilsynsrapporten for Sirius Havnedepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.