Odense Nord Miljøcenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport:

01-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Odense Nord Miljøcenter beliggende på Strandløkkevej 100, 5270 Odense N

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. august 2017 på Odense Nord Miljøcenter beliggende på Strandløkkevej 100, 5270 Odense N.

Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten for Odense Nord Miljøcenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.