Affaldscenter Skårup, Renosyd I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Skårup, Renosyd I/S, beliggende Oddervej 75, 8660 Skanderborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 01-10-2015 hos Affaldscenter Skårup, Renosyd I/S beliggende Oddervej 75, 8660 Skanderborg.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Skårup, Renosyd I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.