Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, Års: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danpo A/S beliggende Vestre Skovvej 3, Års.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  10. marts 2016 hos Danpo A/S Vestre Skovvej 3, Års.

- Læs tilsynsrapporten for Danpo A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .