Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. oktober 2015  hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

- Læs tilsynsrapporten for Statoil Refining Denmark A/S

- Læs bilag til tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .